Examination

Displaying 121 - 140 of 1373 Records
स्नातकोत्तर, विद्यावारिधि दोस्रो सेमेष्टरको छुट्न/जुध्न गएको विषयको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना | | Sunday, April 30, 2023

परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना | | Friday, April 28, 2023

मौका परीक्षाको ONLINE परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना | Thursday, April 20, 2023

परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना | Tuesday, April 18, 2023

परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना | Wednesday, April 12, 2023

Re-totaling Result Notice & Sheet | Wednesday, April 12, 2023

परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना | Monday, April 10, 2023

मौका परीक्षाको ONLINE परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना | Monday, April 10, 2023

Thesis Defense Result Notice | Monday, April 3, 2023

Result Notice | Monday, April 3, 2023

Third Convocation Final Name list Notice | Wednesday, March 29, 2023

Pages