Notice

Notice for Thesis Defense M.Sc.Ag. Academic Year 2075/076, 4th Sem. | Tuesday, March 22, 2022

वन विज्ञान संकायद्वारा धन्यवाद ज्ञापन | Wednesday, March 16, 2022

Notice for Online Class - FOA | Monday, March 14, 2022

विज्ञापन नं. ०१ देखि ३७/०७५/०७६ का सफल उम्मेदवारहरूको स्थायी नियुक्ति सम्बन्धि सूचना | Monday, March 7, 2022

Online Class Notice - FOA | Sunday, February 27, 2022

Call for Proposal with Standard Guidelines & Research Norms - UG FAVF | Sunday, February 20, 2022

Call for Proposal with Standard Guidelines & Research Norms - PG FAVF | Sunday, February 20, 2022

भौतिक उपस्थितिमा कक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना - FOA | Thursday, February 10, 2022

भौतिक उपस्थितिमा कक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना - FAVF | Wednesday, February 9, 2022

भौतिक उपस्थितिमा कक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना - AFU | Wednesday, February 9, 2022

Notice for Thesis Draft Submission - PG FAVF | Wednesday, February 9, 2022

Notice for Internal Assessment - FAVF | Wednesday, February 9, 2022

Date Extension Notice for M.Sc. Ag. Thesis Draft Submission Academic Year 2075/076, 4th Sem. | Tuesday, February 1, 2022

Laptop / Desktop का लागि शिलबन्दी दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना | Sunday, January 30, 2022

Notice for Registration and Migration Certificate Submission - PG FAVF | Wednesday, January 26, 2022

Online Class Notice for FAVF | Saturday, January 22, 2022

कोभिड - १९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन संक्रमणको सम्बन्धमा कृषि संकायको अत्यन्त जरूरी सूचना | Thursday, January 20, 2022

कोभिड - १९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन संक्रमणको सम्बन्धमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको अत्यन्त जरूरी सूचना | Thursday, January 20, 2022

Laptop / Desktop का लागि शिलबन्दी दरभाउ आह्वान सम्बन्धी सूचना | Monday, January 17, 2022

Admission Notice for B.Sc. Ag. Academic Year 2077/078, 2nd Sem. | Tuesday, January 11, 2022

Pages