Notice

Notice for M.Sc. Ag. Thesis Draft Submission Academic Year 2075/076, 4th Sem. | Tuesday, January 11, 2022

अनुसन्धान तथा प्रसार क्रियाकलापहरुको विवरण निर्देशनालयमा पठाउने सम्बन्धि सूचना | Sunday, January 2, 2022

बरिष्ठ इन्जिनियरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Friday, December 31, 2021

सेवा करारका उम्मेदवारहरुको अन्तर्वार्ताको मिति परिवर्तन सम्बन्धि सूचना | Tuesday, December 28, 2021

करार / सेवा करारका उम्मेदवारहरुको अन्तर्वार्ताको मिति परिवर्तन सम्बन्धि सूचना | Friday, December 24, 2021

करार / सेवा करारमा दरखास्त दिएका निवेदकहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Monday, December 20, 2021

बरिष्ठ इन्जिनियरको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना | Sunday, December 19, 2021

सेवा करारमा दरखास्त दिएका निवेदकहरुको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना | Sunday, December 12, 2021

Notice for AFU Registration Form Submission - FOA | Wednesday, December 8, 2021

करार सेवा लिने सम्बन्धि सूचना | Wednesday, November 17, 2021

M.Sc. Forestry Thesis Draft Submission गर्ने बारेको सूचना | Tuesday, November 9, 2021

UG & PG Class Start Notice - FAVF | Tuesday, November 9, 2021

Notice for Examination Form Submission - B.Sc. Ag. & M.Sc. Ag. | Friday, October 8, 2021

भौतिक उपस्थितिमा कक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना | Tuesday, September 28, 2021

सेवा करारमा दरखास्त आह्वान सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना | Tuesday, September 14, 2021

Routine for M.Sc.Ag. & PhD Academic Year 2077/078, 2nd Sem. | Sunday, September 12, 2021

Notice for Online Course Registration M.Sc.Ag. & PhD Academic Year 2077/078, 2nd Sem. | Saturday, September 11, 2021

Online Class Notice for B.Sc. Ag. Academic Year 2076-77, 3rd Sem. | Monday, September 6, 2021

शैक्षिक सत्र २०७४–२०७६ स्नातकोत्तर (फरेष्ट्री) तहका Thesis Defense हुन बाँकी विद्यार्थीहरुको लागि सूचना | Friday, September 3, 2021

शैक्षिक सत्र २०७६-२०७८ स्नातकोत्तर तह (फरेष्ट्री) को Research Proposal बारे सूचना | Thursday, August 26, 2021

Pages