Notice

Displaying 141 - 160 of 455 Records
M.Sc. Forestry Thesis Draft Submission गर्ने बारेको सूचना | Monday, April 25, 2022

Notice for Course Registration and Orientation of B.V.Sc. & A.H. | Friday, April 22, 2022

Notice for M.Sc. Ag. Thesis Draft Submission | Thursday, April 21, 2022

Class Schedule for B.Sc. Ag. 5th Sem. - FOA | Tuesday, April 19, 2022

M.Sc. Forestry Research Proposal Draft Submission गर्ने बारेको सूचना | Sunday, April 17, 2022

भौतिक उपस्थितिमा कक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना - B.Sc. Ag. 5th Sem. - FOA | Wednesday, April 13, 2022

Greetings from VC - Happy New Year 2079 | Wednesday, April 13, 2022

पदस्थापना पत्र / नियुक्ति पत्र सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना | Sunday, April 10, 2022

उपप्राध्यापक पदका सफल उम्मेदवारहरूको पदस्थापना सम्बन्धि सूचना | Wednesday, April 6, 2022

प्रथम उपकुलपति रनिङ्गशिल्ड फुटबल प्रतियोगिता २०७८ को निमन्त्रणा | Tuesday, April 5, 2022

सोधकार्य अनुसन्धान (Thesis Research and Survey) सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना - M.Sc. Ag. 2nd & 3rd Sem. | Monday, April 4, 2022

Notice for AFU Registration Form Submission Academic Year 2076/077 & 2077/078 | Sunday, April 3, 2022

Revised Notice for Online Class B.Sc. Ag. 7th Sem. - FOA | Sunday, April 3, 2022

Notice for Online Class B.Sc. Ag. 7th Sem. - FOA | Wednesday, March 30, 2022

Notice for Course Registration B.V.Sc. & A.H. and B.Sc. Fisheries | Tuesday, March 29, 2022

भौतिक उपस्थितिमा कक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना - FOA | Tuesday, March 29, 2022

Notice for Thesis Defense M.Sc.Ag. Academic Year 2075/076, 4th Sem. | Tuesday, March 22, 2022

वन विज्ञान संकायद्वारा धन्यवाद ज्ञापन | Wednesday, March 16, 2022

Notice for Online Class - FOA | Monday, March 14, 2022

विज्ञापन नं. ०१ देखि ३७/०७५/०७६ का सफल उम्मेदवारहरूको स्थायी नियुक्ति सम्बन्धि सूचना | Monday, March 7, 2022

Pages