Service Commission

विज्ञापन नं ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना || 2017-12-08

विज्ञापन नं ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना || 2017-10-30

बिज्ञापन न. ०४/०७१/०७२ खुल्ला/समावेशी प्रतियोगिता अन्तर्गतको लेखा अधिकृत पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना || 2017-08-30

बढुवाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना || 2017-08-29

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना || 2017-08-29

विज्ञापन नं ०१/०७४ /०७५ विशेष आन्तरिक प्रतियोगीता सम्बन्धी सूचना || 2017-08-21

विशेष आन्तरिक प्रतियोगिता (शैक्षिक) को पाठ्यांश २०७४ || 2017-08-21

विज्ञापन नं ०४ खुल्ला प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन र अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना || 2017-07-14

विज्ञापन नं ०१/०७३/०७४ (बढुवा प्रतियोगिता) सम्बन्धि सूचना || 2017-07-12

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना || 2016-04-06

Pages