Service Commission

विज्ञापन नं. ०४ कम्प्युटर ज्ञान सम्बन्धि प्रयोगात्मक परीक्षाको सूचना || 2015-05-06

विज्ञापन नं. ०३ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना || 2015-05-05

विज्ञापन नं. ०३ को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना || 2015-04-30

विज्ञापन नं. ०२ र ०५ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना || 2015-04-29

विज्ञापन नं. ०४ परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना || 2015-04-29

विज्ञापन नं. ०२ र ०५ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना || 2015-04-23

विज्ञापन नं. ०२ को लिखित परिक्षाको नतिजा || 2015-04-23

विज्ञपन नं ०४ खुल्ला (कर्मचारी) पदको परीक्षा सम्बन्धि सूचना || 2015-04-20

नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सूचना || 2015-04-06

आन्तरिक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा || 2015-04-03

Pages