Phone: +977-56-591655
            +977-56-591777

Service Commission

विज्ञापन नं. ०२ को लिखित परिक्षाको नतिजा || 2015-04-23

विज्ञापन नं. ०२ र ०५ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना || 2015-04-23

विज्ञपन नं ०४ खुल्ला (कर्मचारी) पदको परीक्षा सम्बन्धि सूचना || 2015-04-20

नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सूचना || 2015-04-06

आन्तरिक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा || 2015-04-03

आन्तरिक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा || 2015-04-02

आन्तरिक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा || 2015-04-01

आन्तरिक पदको अन्तरवार्ता को नतिजा || 2015-03-31

विज्ञापन नं. ५ (कर्मचारी) ||

Pages