Service Commission

विज्ञापन नं. ०६ को विज्ञापन सम्बन्धि सूचना || 2015-05-12

विज्ञापन नं ०२ को अन्तरवार्ताको नतिजा || 2015-05-12

कर्मचारी कार्यविधि २०७० || 2015-05-10

विज्ञापन नं. ०४ कम्प्युटर ज्ञान सम्बन्धि प्रयोगात्मक परीक्षाको सूचना || 2015-05-06

विज्ञापन नं. ०३ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना || 2015-05-05

विज्ञापन नं. ०३ को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना || 2015-04-30

विज्ञापन नं. ०४ परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना || 2015-04-29

विज्ञापन नं. ०२ र ०५ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना || 2015-04-29

विज्ञापन नं. ०२ र ०५ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना || 2015-04-23

विज्ञापन नं. ०२ को लिखित परिक्षाको नतिजा || 2015-04-23

Pages